Този сайт използва cookies. За повече информация относно cookies кликнете тук.
 02 8920954


 
- 34 %
ПРЕС ТРОЙНИК РЕДУК. ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.18 x 15 x 18
Код: VP558680
Цена: 7,30 лева

- 34 %
ПРЕС ТРОЙНИК РЕДУК. ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.22 x 15 x 22
Код: VP558697
Цена: 7,70 лева

- 35 %
ПРЕС ТРОЙНИК ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.42 x 15 x 42
Код: VP642556
Цена: 21,71 лева

- 34 %
ПРЕС ТРОЙНИК ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.22 x 18 x 18
Код: VP642648
Цена: 18,30 лева

- 34 %
ПРЕС ТРОЙНИК ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.28 x 22 x 22
Код: VP642693
Цена: 19,09 лева

- 35 %
ПРЕС ТРОЙНИК РАВЕН ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.15
Код: VP558611
Цена: 6,74 лева

- 34 %
ПРЕС ТРОЙНИК РАВЕН ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.18
Код: VP558628
Цена: 7,30 лева

- 35 %
ПРЕС ТРОЙНИК ПОЦИНКОВАН Ж, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.22 x 3/4"Ж x 22
Код: VP641962
Цена: 11,81 лева

- 34 %
ПРЕС ТРОЙНИК РЕДУК. ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.28 x 15 x 28
Код: VP558710
Цена: 11,00 лева

- 35 %
ПРЕС ТРОЙНИК РЕДУК. ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.28 x 18 x 28
Код: VP558727
Цена: 11,16 лева

- 35 %
ПРЕС ТРОЙНИК ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.15 x 18 x 15
Код: VP642549
Цена: 10,20 лева

- 34 %
ПРЕС ТРОЙНИК ПОЦИНКОВАН Ж, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.22 x 1/2"Ж x 22
Код: VP558901
Цена: 10,80 лева

- 34 %
ПРЕС ТРОЙНИК РАВЕН ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.28
Код: VP558642
Цена: 10,43 лева

- 35 %
ПРЕС ТРОЙНИК ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.22 x 15 x 15
Код: VP642617
Цена: 15,70 лева

- 34 %
ПРЕС ХОЛЕНДЪР ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.35
Код: VP559342
Цена: 63,12 лева

- 34 %
ПРЕС ХОЛЕНДЪР ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.42
Код: VP559359
Цена: 93,04 лева

- 34 %
ПРЕС ХОЛЕНДЪР ПОЦИНКОВАН М, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.22 x 1"М
Код: VP642341
Цена: 18,95 лева

- 35 %
ПРЕС ХОЛЕНДЪР ПОЦИНКОВАН Ж, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.28 x 1"Ж
Код: VP643485
Цена: 23,90 лева

- 34 %
ПРЕС ХОЛЕНДЪР ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.28
Код: VP559335
Цена: 45,28 лева

- 35 %
ПРЕС ХОЛЕНДЪР ПОЦИНКОВАН Ж, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.18 x 1/2"Ж
Код: VP643454
Цена: 13,76 лева

- 34 %
ПРЕС ХОЛЕНДЪР ПОЦИНКОВАН Ж, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.22 x 1"Ж
Код: VP643478
Цена: 17,82 лева

- 35 %
ПРЕС ХОЛЕНДЪР ПОЦИНКОВАН М, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.15 x 1/2"М
Код: VP559243
Цена: 9,67 лева

- 34 %
ПРЕС ХОЛЕНДЪР ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.18
Код: VP559311
Цена: 22,19 лева

- 34 %
ПРЕС ХОЛЕНДЪР ПОЦИНКОВАН М, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.22 X 3/4"М
Код: VP559250
Цена: 14,41 лева

- 34 %
ПРЕС ХОЛЕНДЪР ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.22
Код: VP559328
Цена: 27,94 лева

- 34 %
ПРЕС ХОЛЕНДЪР ПОЦИНКОВАН Ж, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.22 x 3/4"Ж
Код: VP643461
Цена: 15,46 лева

- 35 %
ПРЕС ХОЛЕНДЪР ПОЦИНКОВАН, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.15
Код: VP559304
Цена: 19,37 лева

- 34 %
ПРЕС ХОЛЕНДЪР ПОЦИНКОВАН М, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.28 x 1"М
Код: VP559267
Цена: 22,48 лева

- 35 %
ПРЕС ХОЛЕНДЪР ПОЦИНКОВАН Ж, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.15 x 1/2"Ж
Код: VP641849
Цена: 10,34 лева

- 34 %
ПРЕС КАПА ПОЦИНКОВАНА, "PRESTABO VIEGA" ЗА ОТОПЛЕНИЕ Ф.22
Код: VP643607
Цена: 6,71 лева