Този сайт използва cookies. За повече информация относно cookies кликнете тук.
 02 8920954


 
ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.22X1,5
Код: ST400022
Цена: 4,72 лева

ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.15X1,2
Код: ST400015
Цена: 2,82 лева

ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.18X1,2
Код: ST400018
Цена: 3,49 лева

ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.35X1,5
Код: ST400035
Цена: 8,09 лева

ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.28X1,5
Код: ST400028
Цена: 6,16 лева

ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.54X1,5
Код: ST400054
Цена: 12,12 лева

ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.42X1,5
Код: ST400042
Цена: 9,25 лева

ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.108,0 Х 2
Код: ST400108
Цена: 34,98 лева

ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.67x1,5
Код: ST400067
Цена: 18,12 лева

ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.88,9 Х 2
Код: ST400088
Цена: 25,60 лева

ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.76,1X2
Код: ST400076
Цена: 21,80 лева

ДВОЙНО ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА SANHA Ф.54X1,5
Код: ST490054
Цена: 12,74 лева

ДВОЙНО ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА SANHA Ф.35X1,5
Код: ST490035
Цена: 8,50 лева

ДВОЙНО ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА SANHA Ф.42X1,5
Код: ST490042
Цена: 9,73 лева

ДВОЙНО ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА SANHA Ф.22X1,5
Код: ST490022
Цена: 4,96 лева

КОЛЯНО 45° ЖЖ ПРЕС ПОЦИНКОВАНО SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.22
Код: ST404122
Цена: 4,38 лева

КОЛЯНО 45° ЖЖ ПРЕС ПОЦИНКОВАНО SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.15
Код: ST404115
Цена: 3,94 лева

КОЛЯНО 90° ЖЖ ПРЕС ПОЦИНКОВАНО SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.15
Код: ST400215
Цена: 3,31 лева

КОЛЯНО 45° ЖЖ ПРЕС ПОЦИНКОВАНО SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.35
Код: ST404135
Цена: 11,56 лева

КОЛЯНО 90° ЖМ ПРЕС ПОЦИНКОВАНО SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.28
Код: ST400128
Цена: 5,93 лева

КОЛЯНО 45° ЖМ ПРЕС ПОЦИНКОВАНО SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.18
Код: ST404018
Цена: 3,71 лева

КОЛЯНО 90° ЖЖ ПРЕС ПОЦИНКОВАНО SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.28
Код: ST400228
Цена: 5,93 лева

КОЛЯНО 45° ЖЖ ПРЕС ПОЦИНКОВАНО SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.42
Код: ST404142
Цена: 14,56 лева

КОЛЯНО 90° ЖМ ПРЕС ПОЦИНКОВАНО SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.15
Код: ST400115
Цена: 3,31 лева

КОЛЯНО 90° ЖМ ПРЕС ПОЦИНКОВАНО SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.22
Код: ST400122
Цена: 4,34 лева

КОЛЯНО 90° ЖЖ ПРЕС ПОЦИНКОВАНО SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.42
Код: ST400242
Цена: 23,56 лева

КОЛЯНО 45° ЖМ ПРЕС ПОЦИНКОВАНО SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.15
Код: ST404015
Цена: 3,53 лева

КОЛЯНО 90° ЖЖ ПРЕС ПОЦИНКОВАНО SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.54
Код: ST400254
Цена: 28,22 лева

КОЛЯНО 45° ЖМ ПРЕС ПОЦИНКОВАНО SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.22
Код: ST404022
Цена: 3,94 лева

КОЛЯНО 90° ЖЖ ПРЕС ПОЦИНКОВАНО SANHA (ОТОПЛЕНИЕ) Ф.18
Код: ST400218
Цена: 3,84 лева