Този сайт използва cookies. За повече информация относно cookies кликнете тук.
 02 8920954 

Ромстал ЕКО

 
ECO ! Бъди еко!
 
Избери системи и решения с продукти със слабо въздействие върху околната среда.
 
ЕКОЦЕЛТА на РОМСТАЛ е чрез действията си да сведе до минимум възможните негативни въздействия върху околната среда.
 
ЕКОПОЛИТИКАТА на РОМСТАЛ е насочена към генериране на ефективни алтернативи, които да помогнат за запазването на природните ресурси, към повишаване на ефективността на използваните ресурси с цел намаляване на риска от поява на дефицити и запазване на влиянието върху околната среда в естествените граници чрез спестяване, рециклиране, заместване, намаляване и оценка.
 
ЕКООТГОВОРНОСТТА на РОМСТАЛ. На всички служители в компанията ни е ясно, че екологичната отговорност, рентабилността и грижата за обществото са трите стълба, върху които се базира устойчивостта в бизнеса. Нашият успех се дължи на стремежа за отлични резултати и в трите сфери. Ние, от Ромстал България ЕООД, се стремим да бъдем отговорен корпоративен гражданин на обществото, в което работим и живеем. Да си отговорен към природата е въпрос на поведение и ценности, които създават условия за здравословен и пълноценен живот.
 
Благодарим на всички наши клиенти и други партньори, съседи и приятели, които споделят нашата визия и стремеж към устойчиво развитие. Благодарим им за вашата ангажираност с идеята за чисто и здравословно бъдеще, чист въздух, вода, почви, хармонична среда за живот. Пред всички вас, като заинтересовани от дейността на Ромстал лица и страни, декларираме, че сме решени да допринасяме непрекъснато за подобрение качеството ви на живот.
 
Преди да ви предложим продуктите, щадящи околната среда, ние проведохме серия от тестове и приложихме методология на изчисления, базирана на потребление на ресурси (вода, газ), период изчисляване (напр. 5 год.), актуални цени на комунални услуги (ток, газ, вода, течни горива, дърво). Тези числа умножихме по коефициента за емисиите на CO2, специфични за всяко използвано гориво.