Този сайт използва cookies. За повече информация относно cookies кликнете тук.
 02 8920954 

Политика за конфиденциалност

Въведение

Тази Политика за конфиденциалност има за цел да Ви даде информация за практики на Ромстал България ЕООД по отношение на събиране, използване, разкриване и съхранение на лична информация, която може да ни предоставите директно или чрез този сайт. Моля, не забравяйте да прочетете тази Политика за конфиденциалност, преди да използвате или предоставите информация в сайта, защото чрез регистрацията си Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат събирани, използвани, разкривани, обработвани и съхранявани.

Вашето съгласие

Освен, ако не е предвидено друго, ние можем да използваме Вашата информация за: подобряване съдържанието на сайта; персонализирането му според Вашите предпочитания; предоставяне на информация към Вас; подпомагане на нашите маркетингови и изследователски цели; за финансово-счетоводни цели и за целите, описани в тази Политика за конфиденциалност. Когато въвеждате лични данни при отправяне на заявка до Ромстал България ЕООД Вие декларирате, че или тези лични данни са Ваши, или сте получили изричното съгласие за предоставянето им от лицето, за което се отнасят.

Връзки до други електронни страници

Този сайт може да съдържа връзки или препратки към други сайтове за Ваше удобство.  Имайте предвид, че Ромстал България ЕООД не носи отговорност за политиките относно конфиденциалността или съдържанието на други сайтове и че във всеки случай, тази Политика за конфиденциалност не се отнася до тези сайтове. Съветваме Ви да четете внимателно Политиката за конфиденциалност на всеки сайт, който посещавате.

Сигурност

Ромстал България ЕООД взема всички необходими и възможни мерки - технически и организационни, за да се защитят личните Ви данни от загуба, от злоупотреба и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. И все пак трябва да имате предвид, че предаването на информация по Интернет не е 100% безопасно и са възможни грешки. По-специално, електронно съобщение, изпратено до нас от този сайт може да не бъде безопасно и Вие следва да бъдете особено внимателни при вземането на решение каква информация можете да ни изпратите по електронната поща. Освен това, когато използвате пароли за профила си и/или за излъчване на заявки, или други специални функции за достъп до този сайт, отговорността за опазването им е лично Ваша. В случай на технически неизправности или пробиви в системите за сигурност, Ромстал България ЕООД ще направи всичко възможно за преустановяване на евентуален неправомерен достъп до информацията и предотвратяване на нанасянето на вреди на потребителите, но не носи отговорност за настъпването на такива вреди. Вашите лични данни се съхраняват според исискванията на Закона за защита на личните данни. Предоставената от Вас лична информация се съхранява в архива на Ромстал България ЕООД за срок от 5 години. Моля, не ни изпращайте по електронната поща поверителна информация като например информация за кредитни карти.

Непълнолетни потребители

Лица на възраст под 18 години не могат да подават информация към Ромстал България ЕООД , нито да изпращат заявки или да извършват покупки или други законни действия по настоящия сайт без съгласието на родител или законен настойник, освен ако това е разрешено от действащото законодателство.

Информацията, която събираме

Ние събираме информация за самоличността Ви (включваща име, адрес, телефонен номер, електронен адрес, данни на юридическото лице за фактура, данни на физическото лице за фактура -ЕГН, номер на лична карта), наричана по-долу „лична информация” в следните случаи: Информация, която Вие предоставяте: Когато сключвате договори с нас или правите запитвания относно услугите, които ние предлагаме, или правите заявки за доставка на продукти или по друг начин се свържете с нас, за да получите информация, свързана с нас или нашите услуги. Информация от други източници: Понякога в рамките на позволеното от закона ние получаваме информация от трети страни в процеса на предоставяне на някои от услугите си на Вас - при сключване на договори, при обработването на плащанията. Информация, събирана автоматично. Всеки път, когато Вие влезете в настоящия сайт, ние получаваме и складираме определен тип информация, която използваме. Тази информация се използва за броячи на посещения, статистики, запазванe на езикови настройки. Освен предоставената ни лична информация, този сайт може да ползва технология, която ни позволява да събираме определена техническа информация, като например адреса на Вашия Интернет протокол, операционната система на вашия компютър, типа на Вашия браузър, динамиката на трафика и адреса на всеки изходящ сайт.

Използване на информацията, свързана с Вас

Ние ще използваме Вашата Лична информация единствено за целта , за която Вие ни я предоставяте: да отговорим на Вашите запитвания и да Ви предоставим информация за нашите продукти и/или услуги; да обработим исканията за услуги и заявките за доставка на продукти и да Ви предоставим тези продукти и/или услуги; да подобряваме нашите услуги; да обработваме договори и плащания; да се свързваме с Вас относно нашите продукти и/или услуги, вкл. и за промоционални оферти; да актуализираме архива си и да поддържаме всякаква клиентска информация, която Вие може да имате при нас; да даваме възможност на трети страни да извършат технически и логистични услуги от наше име; да предотвратим или разкрием измама или злоупотреби с нашия сайт.

Предоставяне на лична информацията, свързана с Вас на трети страни

Ние НЕ споделяме Вашата лична информация с трети страни с изключение на случаите, когато даваме възможност на трети страни да извършат технически, сервизни и логистични услуги от наше име; да предотвратим или разкрием измама или злоупотреби с нашия сайт,  когато това се изисква с цел изпълнение на местни и/или европейски закони, от съдебни заповеди или във връзка с юридически процедури, от правителствени регулации. В случаи, различни от изложеното по-горе, Вие ще бъдете уведомени, когато информация за Вас може да отиде в трети страни и ще имате възможност за избор дали да споделим тази информация. Имайте предвид, че може да предоставим на авторитетни трети страни обобщена статистика за нашите клиенти, продажби, динамика на трафика и съпътстващата сайта информация, но тези статистически данни няма да съдържат информация, позволяваща определянето на самоличността на отделни потребители.

Изпращане на Вашите отговори и актуализации, промоционални оферти

По принцип Ромстал България ЕООД се стреми да отговаря на всички зададени по електронната поща въпроси, заявки за продукти и/или услуги или запитвания за предоставяне на информация. Възможно е да запазим тази кореспонденция, за да подобрим нашите продукти, услуги и електронна старинца. Възможно е и да запазим информацията за контакт с Вас, за да можем да пускаме до отделни потребители актуализации, важна информация за нашите продукти, промоционални оферти. Ако ние - Ромстал България ЕООД  Ви изпращаме информация за нашите промоционални оферти, но Вие не желаете да получавате такива оферти, моля уведомете ни наoffice@romstal.bgили на тел. 02 8920954 -Марио Манчев.

Как можете да получите достъп или да промените лично идентифициращата Ви информация

Съобразно Закона за защита на личните данни, Вие има право на достъп до собствените си лични данни, които сте въвели или са станали достояние на Ромстал България ЕООД при ползване на услугите на сайта, както и на поправка на тези данни. Компанията Ромстал България ЕООД се задължава, по Ваша молба, да допълва, поправя или изтрива всякаква непълна, неточна или остаряла лична информация, съхранявана от нас във връзка с експлоатацията на този сайт.

Ако искате да актуализирате някои от Личните си данни предоставени по-рано, или да упражните някое право на достъп, поправяне, изтриване или несъгласие с обработването на Личните данни, което да е във Ваше правото съгласно действащото законодателство, свържете се с нас чрезoffice@romstal.bgили на тел. 02 8920954 -Марио Манчев и на тел. 02 8920940 -Анета Иванова. За да запазим конфиденциалността и сигурността Ви, ще проверим вашата самоличност преди да позволим достъп или да направим промени на Личните Ви данни. На всяка молба за достъп до Личните Ви данни ще бъде отговорено в разумни срокове. Можете също така да се противопоставите на обработването на вашите Лични данни за целите на рекламата и проучвания на пазара и на общественото мнение.

Ако желаете да се свържете с представителите от нашия отдел за обслужване на клиенти във връзка с опазването на личните данни, можете да го направите като изпратите имейл на адрес:office@romstal.bgили на тел. 02 8920954 -Марио Манчев и на тел. 02 8920940 -Анета Иванова.

Промени в политиката за конфиденциалност

В случай на нужда, Ромстал България ЕООД може да преразгледа тази Политика на конфиденциалност, за да отрази промени в закона, в практиките относно събирането и използването на лични данни, съдържанието на сайта или напредъка на технологиите. Ако правим промени в начина, по който събираме или използваме личните Ви данни, то те ще бъдат отразени в Политиката на конфиденциалност и датата, от която влизат в сила, ще бъде упомената в началото на документа. Затова периодично преглеждайте Политиката на конфиденциалност, за да сте информирани относно актуалните политики и практики. Ромстал България ЕООД ще оповестява публично подобни съществени промени, преди да ги въведе. Ако не сте съгласни с някоя от промените или модификациите в Политиката на конфиденциалност, моля прекратете използването на сайта. При ползването му, ще се приема, че сте съгласни с всички промени в Политиката на конфиденциалност, след датата на влизане в сила на измененията.

Как да се свържете с нас

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно настоящата Политика на поверителност или как ние използваме Вашата лична информация, или ако в даден момент решите, че повече не желаете ние да притежаваме или използваме Вашата лична информация, или желаете да промените целите, за които Вашата лична информация може да бъде използвана, моля уведомете ни като ни изпратите имейл наoffice@romstal.bgили на тел. 02 8920954 -Марио Манчев и на тел. 02 8920940 -Анета Иванова.

 

Фирма Ромстал България ЕООД е регистрирана като администратор на лични данни според Закона за защита на личните данни (идентификационен номер № 272183).