Този сайт използва cookies. За повече информация относно cookies кликнете тук.
 02 8920954 

КЗП

Официалният сайт на КЗП - Комисия за Защита на Потребителите: www.kzp.bg 

Гореща линия на потребителя: 0700 111 22 

В сайта на КЗП можете да попълните електронна форма за жалба/сигнал.
 
На горещата линия на потребителя можете да получите информация как да подадете иск, жалба или сигнал, както и друга информация свързана със защита на Потребителите.